Je wil je eigen energieverbruik graag verduurzamen door te investeren in zonnepanelen. Met een rendement van rond de 7% op jaarbasis helpen zonnepanelen je niet alleen een bijdrage te leveren aan de reductie van CO2-uitstoot, het is ook een goede investering. Maar wat te doen als je eigen dak daarvoor niet geschikt is, bijvoorbeeld omdat er veel bomen in de buurt staan? Of wanneer je energieverbruik veel groter is dan wat je op eigen dak kunt opwekken omdat je een elektrische auto hebt, of een warmtepomp? Dan biedt het collectief investeren in zonnepanelen op een groot dak in de directe omgeving uitkomst.

 

Collectieve opwekking

Om dat mogelijk te maken ontwikkelen Heuvelrug Energie en  lokale partners collectieve opwekkingsprojecten op grote daken. Dankzij de zogeheten Postcoderoos regeling kun je, samen met anderen in een coöperatie,  de energie die je daarmee opwekt salderen met je energierekening, net als de opgewekte energie op het eigen dak. Dat wil zeggen dat je bovenop de marktprijs voor iedere kWh tot maximaal je eigen verbruik compensatie ontvangt voor de energiebelasting (tot een maximum van 10.000 kWh). Die compensatie is voor 15 jaar gegarandeerd. Dat maakt het ook financieel aantrekkelijk om mee te doen.

 

Grote daken huren

Op de Utrechtse Heuvelrug zijn er heel wat gebouwen met een groot dak dat geschikt is voor het opwekken van duurzame energie met zonnepanelen. Mooi voor de eigenaar die wil investeren in het verduurzamen van zijn eigen energievoorziening. Veel daken zijn echter groter dan wat de eigenaar zelf nodig heeft. Door hun dak te verhuren maken die dakeigenaren het mogelijk voor burgers om ook hun eigen duurzame energie op te wekken.

Naast daken kijken we ook naar andere mogelijkheden voor collectieve projecten, zoals de geluidsschermen langs de A12 en zonne-akkers. Ook participeren we in projecten in aangrenzende gemeenten.

 

Postcoderoos: alleen voor coöperaties

In de wet is bepaald dat alleen (energie)coöperaties van kleinverbruikers, particulieren en bedrijven, en Verenigingen van Eigenaren die hernieuwbare energie opwekken in aanmerking komen voor de compensatie van de energiebelasting. Bovendien moet de kleinverbruiker binnen de zogeheten postcoderoos wonen. Dat is het viercijferig postcodegebied van de productielocatie en alle direct aangrenzende viercijferige postcodegebieden. Meer informatie over de Postcoderoos en collectieve zonnepaneleninstallaties is te vinden op de website van Hier Opgewekt.

In de ledenvergadering van de cooperatie kunnen leden zelf belangrijke besluiten nemen voor de cooperatie.

 

Kosten en opbrensten

Zonnepanelen op eigen dak levert een rendement op van circa 7 %. Zonnepanelen via een coöperatie op een dak van een ander verdien je in circa 10 jaar tereug en leveren een rendement van ongeveer 5% op.

Door de gezamenlijke inkoop en het in één keer plaatsen op een groot dak zijn de aankoopkosten lager. Daartegenover staan de kosten voor de huur van het dak en de kosten voor de coöperatie. Afhankelijk van ligging op het dak en de richting van het dak levert één paneel circa 250 kWh op.  De eenmalige kosten zijn circa € 320 per paneel.

Het gemiddelde stroomverbruik per gezin, zonder bijvoorbeeld elektrische auto, is circa 3.000 kWh. Om dat op te wekken heb je 12 panelen nodig. Minder kan natuurlijk ook, je hoeft niet de hele elektriciteitsverbruik op te wekken met zonnepanelen. Heb je wel een elektrische auto met oplaadpaal aan huis en/of een warmtepomp, dan kun je uiteraard ook kiezen voor meer panelen.

 

Samenwerking

Iedereen die dat wil kan met een groep burgers en/of bedrijven een collectief opwekkingsproject opstarten. Heuvelrug energie werkt samen met koepelorganisaties zoals ZON en Buurtstroom die ervaren zijn in het opzetten van postcoderozen: van het vinden van een dak, ondersteunen bij werving, regelen van financiering, tot de juiste juridische en fiscale kaders en afspraken met leveranciers. We werken volgens een vastomlijnd stappenplan dat door ervaring is fijn geslepen. Daar wordt echter flexibel mee omgegaan, want elk project is anders en wordt afgestemd op de wensen van de initiatiefnemers.

 

Verrekening van kosten en opbrengsten

In principe kun je meedoen voor zoveel panelen als je zelf wilt. De kosten worden naar rato van het aantal panelen over de deelnemers omgeslagen. Dat geldt zowel voor de startkosten als voor de jaarlijkse kosten van onderhoud en dergelijke.

De opgewekte energie wordt door de coöperatie of VvE verkocht aan een energieleverancier naar keuze. De deelnemers krijgen de korting verrekend op hun eigen energierekening. Om deze belastingkorting daadwerkelijk door te kunnen voeren, heeft een energieleverancier gegevens nodig over het aan dit lid toegerekende aandeel opgewekte stroom uit een productie-installatie. De coöperatie is verantwoordelijk voor die toerekening en geeft dat aan de energieleveranciers door via een ledenverklaring. Op basis van deze informatie passen de betreffende leveranciers het verlaagd tarief toe.

 

Keuze van een energieleverancier

Elk Postcodeproject stelt zijn eigen voorwaarden aan deelname. Wel kunnen vaak gunstiger voorwaarden worden onderhandeld, voor zowel de stroomprijs als qua vergoeding, als alle deelnemers zich aansluiten bij eenzelfde energieleverancier. Dat is gunstig voor de coöperatie als geheel.  Heuvelrug Energie werkt samen met ZON en Buurtstroom. Zij onderhouden contacten met energiebedrijven zoals Greenchoice, Qurrent, De Unie en van de Bron om te komen tot goede afspraken voor afname van de collectief opgewekte stroom. Wij garanderen dan ook dat de energie belasting verrekening automatisch verloopt indien jouw energieleverancier een van deze vier is. Bij een andere energieleverancier moet je er zelf voor zorgen dat verrekening plaats vindt. Dat zal meestal wel goed gaan met de certificaten die je ontvangt van de coöperatie. Van Eneco is bijvoorbeeld bekend dat zij meewerken. Een energieleverancier mag echter kosten in rekening brengen voor de administratieve lasten.
 
Daarnaast vindt Heuvelrug Energie (HE) dat lidmaatschap van de HE bij het aansluiten bij een PC project van HE zeer wenselijk is. Daarmee maak je namelijk weer nieuwe projecten mogelijk. De kosten hiervoor zijn €10,-per lid per jaar. Ben of word je klant van Greenchoice, dan betaalt Greenchoice daarvoor een vergoeding aan HE en is voor jou het lidmaatschap gratis. Zie hiervoor onze webpagina over het kopen van écht groene energie.
 
 

Belangstelling? Meld je dan aan

Heb je belangstelling om mee te doen met een collectief opwekkingsproject? Heb je nog een vraag over collectieve energieopwekking? Of wil je eerst zelf aan de slag om mensen in je directe omgeving voor zo’n project te interesseren en wil je daarbij ondersteund worden? Klik dan op onderstaande knop en vul ons antwoordformulier in.

 

 

Meer weten over collectieve opwekmogelijkheden?

Lees dan "Stroom opwekken op andermans dak", een artikel in de oktober 2016 editie van het Eigen Huis Magazine (Vereniging EIgen Huis).

 

 

Hé Nieuwsbrief

Je kunt je hiernaast aanmelden voor onze nieuwsbrief. Deze verschijnt 4 - 6 keer per jaar.

Afmelden kan altijd. Privacy gewaarborgd.

 

Bekijk laatste nieuwsbrief
Ga naar Nieuwsbrief archief

Please enable the javascript to submit this form

Contact

Coöperatie Heuvelrug Energie U.A. (Hé)
KvK 55655475
Gezichtslaan 6
3956 BB Leersum
samen@heuvelrugenergie.nl

Stuur ons uw opmerkingen

Uw volledige naam invullen
Graag een (geldig) email invullen
Graag hier uw bericht invullen
Invalid Input
Invalid Input